Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandanalyser herunder: 

12.07.2019 - Gruppe A parametre

07.05.2019 - Pesticidkontrol 2

07.05.2019 - Pesticidkontrol

16.04.2019  - Gruppe A + B parametre

12.04.2019 - Ledningsnet

01.03.2019 - Begrænset kontrol

18.12.2018 - Begrænset kontrol + sporstofkontrol

20.09.2018 - Normal kontrol

18.05.2018 - Bakteriologisk, udvidet

18.05.2018 - Bakteriologisk, stor

07.05.2018 - Begrænset kontrol

30.04.2018 - Udvidet kontrol + Organisk mikroforurening

22.01.2018 - Kemiske analyser 2

22.01.2018 - Kemiske analyser