Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du finder de seneste vandanalyser herunder: 

10.04.2014 - Drikkevand - Afgang vandværk - omprøve

10.04.2014 - Drikkevand - Taphane uden gennemskyl - omprøve

03.04.2024 - Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Viser en overskridelse

03.04.2024 - Råvand - Boringskontrol 2

03.04.2024 - Råvand - Boringskontrol

04.12.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

10.10.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

10.10.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

10.10.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

19.07.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

19.07.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre 2

19.07.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

14.07.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre -Prøven viser en overskridelse, derfor er der bestilt en omanalyse. Den nye analyse viser ingen overskridelser.

06.03.2023 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre + Driftskontrol

22.12.2022 - Drikkevandskontrol - Gruppe A parametre

05.08.2022 - Drikkevandskontrol - Driftskontrol + Boringskontrol

28.08.2022 - Drikkevandskontrol - Driftskontrol

25.08.2022 - Drikkevandskontrol - Gruppe A parametre + Drikkevandskontrol, ledningsnet - Driftskontrol

08.07.2022 - Gruppe A parametre

28.03.2022 - Gruppe A + B parametre

05.01.2022 - Gruppe A parametre

21.10.2021 - Boringskontrol - Ny boring

28.09.2021 - Gruppe A + B parametre

28.09.2021 - Mikrobiologisk kontrol

28.09.2021 - Gruppe A parametre

28.06.2021 - Gruppe A parametre - Dette er omprøven og her er ingen overskridelser.

28.06.2021 - Gruppe A parametre, forbruger

21.06.2021 - Gruppe A parametre - Der er målt en overskridelse på Coliforme bakterier i denne prøve. Omprøve er bestilt.

15.04.2021 - Gruppe A parametre - Dette er omprøven og her er ingen overskridelser.

26.03.2021 - Gruppe A + B parametre - Der er målt lidt for meget Nitrit i denne prøve, hvilket kan være på grund vi netop har været inde i de lukkede filter i forbindelse med service. Den lille overskridelse på afgang vandværk er under den værdi der må være ved måling hos forbruger, så ingen panik, vi får taget en omprøve efter påsken.

16.03.2021 - Gruppe A + B parametre

08.03.2021 - Gruppe A + B parametre


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.