Fjernaflæsning

Forbrugsåret følger kalenderåret:

  • Februar: 1. aconto for perioden januar, februar, marts samt slutafregning fra kalenderåret før.
  • Maj: 2. aconto for april maj, juni.
  • August: 3. aconto for juli, august, september.
  • November: 4. aconto for oktober, november og december.

Fjernaflæsning betyder, at du ikke får et aflæsningskort, men vi opfordrer dig stadig til at lave en kontrolaflæsning.

Det er SK Forsyning der aflæser vandmålerne for os.

Dette har den fordel at du kan følge dit forbrug via deres APP. 

Brev fra SK Forsyning - udsendt til alle forbrugere i december 2018

Vejledning til SK Forsynings forbrugs APP

Vejledning til Kamstrup Multical 21 vandmåler

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.