Fjernaflæsning

I Bisserup vandværk har vi i 2019 valgt at aflæse ved årsskriftet 2019/2020 og i fremtiden følge kalenderåret altså kommer slutafregningen i februar 2020 til at bestå af 14 måneder 1. november 2018 til 31. december 2019 da alle vores kunder er overgået til fjernaflæste målere 1 november 2018. Fra 2020 kommer forbrugsåret til at følge kalenderåret. 

For dig som kunde betyder det, at du én gang i februar 2020 vil blive afregnet for en periode på 14 måneder
(01/11-2018 til 31/12-2019) i stedet for 12 måneder, som du plejer.

  • November: 1. Aconto for november, december  2018 og januar 2019 opkræves først i forbindelse med slutafregning i februar 2020.
  • Februar: samt 2. aconto for perioden februar, marts og april 2019.
  • Maj: 3. aconto for maj, juni, juli 2019.
  • August: 4. aconto for august, september og oktober 2019.
  • November: 5. aconto for november 2019 og december 2019.

Herefter vil forbrugsåret følge kalenderåret:

  • Februar: samt 1. aconto for perioden januar, februar, marts samt slutafregning fra kalenderåret før.
  • Maj: 2. aconto for april maj, juni.
  • August: 3. aconto for juli, august, september.
  • November: 4. aconto for oktober, november og december.

Fjernaflæsning betyder, at du ikke får et aflæsningskort, men vi opfordrer dig stadig til at lave en kontrolaflæsning.

Det er SK Forsyning der aflæser vandmålerne for os.

Dette har den fordel at du kan følge dit forbrug via deres APP. 

Brev fra SK Forsyning - udsendt til alle forbrugere i december 2018

Vejledning til SK Forsynings forbrugs APP

Vejledning til Kamstrup Multical 21 vandmåler

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.