Fjernaflæsning

Fjernaflæsning af vandmålere sker hvert år den 1. november
Fjernaflæsning betyder, at du ikke får et aflæsningskort, men vi opfordrer dig stadig til at lave en kontrolaflæsning.

Det er SK Forsyning der aflæser vandmålerne for os.

Dette har den fordel at du kan følge dit forbrug via deres APP. 

Vejledning til SK Forsynings forbrugs APP

Vejledning til Kamstrup Multical 21 vandmåler

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.