Kontrol af målere i drift

Kontrol af målere i drift
Bisserup Vandværk skal sikre at alle målere er nøjagtige, så du hverken betaler for meget eller for lidt.  

Bisserup Vandværk udtager vandmålere til stikprøve kontrol, når vandmålerne har været opsat i 6 år. Så udtager vi ca. 10-15% af vandmålerne i en tilfældig stikprøve. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere.

Vandmålerne i stikprøven, sendes til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges således til at afgøre, hvornår vandmålerne skal skiftes. Alt efter resultatet forlænges brugen af vandmålerne eller de udskiftes.

Resultaterne fra stikprøvekontrollerne bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Tvist
Hvis der opstår uenighed mellem forbruger og vandværk om hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres. Du finder regulativet her. Der står bl.a. at både vandværket og forbrugeren kan, ved skriftlig henvendelse til vandværket, kræve at få vandmålerne afprøvet.

Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når den visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde. Når måleren viser rigtigt er det den der har ønsket afprøvningen der betaler for udskiftning af måleren og selve afprøvningen.

Er fejlen derimod større end 5% betaler vandværket omkostningerne. Derefter foretager vandværket, i forhandling med ejeren, en skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af forbruget i den periode , hvor vandværket skønner at måleren har vist forkert.