Vinterlukning

Vintertømning af husinstallation
For at sikre Din vandinstallation mod frostsprængning , skal Du foretage følgende:

  1. Luk for vandet på hanen i brønden. Overspænd ikke ventilen.
  2. Luk alle vandhaner op i huset (lad dem stå åbne) træk i WC. Hold knappen oppe et øjeblik.
  3. Tøm varmtvandsbeholder (instruks evt. fra VVS mand) Husk vaske/opvaskemaskiner.
  4. I målerbrønden under messinghætte, cykel luftventil, monter pumpe, pump installationen tom for vand , pumpen skal føles let , så er installationen tom og frostsikret . monter hætte.

Hvis der opstår problemer, så kontakt vandværket eller VVS mand.

Bisserup Vandværk 
Telefon: 20 45 97 98