Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2020

Takstblad for 2021

BEMÆRK: 
I Bisserup vandværk har vi i 2019 valgt at aflæse ved årsskriftet 2019/2020 og i fremtiden følge kalenderåret altså kommer slutafregningen i februar 2020 til at bestå af 14 måneder 1. november 2018 til 31. december 2019 da alle vores kunder er overgået til fjernaflæste målere 1 november 2018. Fra 2020 kommer forbrugsåret til at følge kalenderåret. 

For dig som kunde betyder det, at du én gang i februar 2020 vil blive afregnet for en periode på 14 måneder
(01/11-2018 til 31/12-2019) i stedet for 12 måneder, som du plejer.

  • November: 1. Aconto for november, december  2018 og januar 2019 opkræves først i forbindelse med slutafregning i februar 2020.
  • Februar: samt 2. aconto for perioden februar, marts og april 2019.
  • Maj: 3. aconto for maj, juni, juli 2019.
  • August: 4. aconto for august, september og oktober 2019.
  • November: 5. aconto for november 2019 og december 2019.

Herefter vil forbrugsåret følge kalenderåret:

  • Februar: samt 1. aconto for perioden januar, februar, marts samt slutafregning fra kalenderåret før.
  • Maj: 2. aconto for april maj, juni.
  • August: 3. aconto for juli, august, september.
  • November: 4. aconto for oktober, november og december.


Hvis du har spørgsmål til din vandregning

Kontakt venligst SK Forsyning.

Telefon: 58 36 25 00 
E-mail: [email protected]