Priser

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2020

Takstblad for 2021

Fra 2020 kommer forbrugsåret til at følge kalenderåret. 

Opkrævning af afregning i Bisserup vandværk er følgende som kommer fra SK-forsyning

  • Februar: samt 1. aconto for perioden januar, februar, marts samt slutafregning fra kalenderåret før.
  • Maj: 2. aconto for april maj, juni.
  • August: 3. aconto for juli, august, september.
  • November: 4. aconto for oktober, november og december.


Hvis du har spørgsmål til din vandregning

Kontakt venligst SK Forsyning.

Telefon: 58 36 25 00 
E-mail: [email protected]