Vores verden

Velkommen til vandværket uden vand, næsten da.

Det moderne vandværk, Bisserup Vandværk ser umiddelbart ikke ud af så meget, men lad dig ikke narre. 

Selvom vandværket ikke er meget større end et almindeligt parcelhus rummer den utrolig meget moderne teknik, men bare rolig forklaringen kommer her:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.
 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. Vi risikerer også at ødelægge boringen.
 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan holde øje med boringen og styre den overalt –  (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)
 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede trykfiltre i vores store tanke. 

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Vidste du at vi dobbeltfiltrerer vandet i et lukket system med trykfiltre inden det sendes ud til dig.

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt, fordi vi har et lukket system.

 • Netop fordi vi ikke kan se om vandet er klart, tager vi en masse vandprøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.


På Bisserup Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Hygiejnen skal altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.