Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

 

Generalforsamling 2024

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.30 i Bisserup Forsamlingshus

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Beretning om det forløbne år 2023 v/Knud Vincents
 3. Det reviderede regnskab 2023 fremlægges til godkendelse v/Ruth Jensen
 4. Budget og takstblad for de kommende år fremlægges v/Ruth Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen er:
  Arne Andersen
  Niels Johansen
  Ruth Jensen
 7. Suppleant: 
 8. Valg af revisor samt bilagskontrollant og suppleant
  Revisor: DLBR revision
  Bilagskontrollant: Jørgen Christensen
  Suppleant: Jørgen Bruun
 9. Eventuelt

Regnskabet for 2023 vil være til afhentning i brugsen i Bisserup efter den 9. marts 2024

Venlig hilsen
Bisserup Vandværk

 


Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. marts 2023 

Referat fra generalforsamling 2023

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 30. marts 2022

Referat fra generalforsamling 2022

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. juni 2021

Referat fra generalforsamling 2021