Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger.

Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

Generalforsamling

Bisserup Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

AFLYST - NY DATO FØLGER SENERE

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Beretning om det forløbne år v/Knud Vincents
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse v/Ruth Jensen
 4. Budget og takstblad for de kommende år fremlægges v/Ruth Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår små tilretninger af vedtægter.
  Den ændring blev vedtaget sidste år, men grundet for få fremmødte skal det på igen til endelig godkendelse.
  Udkast til nye vedtægter  
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen er:
  Ruth Jensen
  Johnny Jensen
  Niels Johansen
 7. Suppleant: Arne Andersen
 8. Valg af revisor samt bilagskontrollant og suppleant
  Revisor: DLBR revision
  Bilagskontrollant: Jørgen Christensen
  Suppleant: Yngve Christensen
 9. Eventuelt

Regnskabet vil være til afhentning i brugsen i Bisserup efter den 10. marts 2020

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 12. marts 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019

 

Uddrag af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018