Ny vandboring

28/02/2022 - Knud Vincents - Bisserup Vandværk

Opdateret den 28. februar 2022:

Efter en vellykket etablering af ny boring i efteråret i 40 meter dybde og en prøvepumpning med fine analyse resultater, søgte vi en indvindingstilladelse som blev godkendt midt i januar 2022.

Efterfølgende har vi nu lagt en ny råvandsledning mv. mellem vandværk og den nye vandboring.

Næste skridt er at vi etablerer el arbejde og får koblet styringen på vandværkets system her i marts, så vil vi gennemskylle den nye vandledning og få udtaget nye vandprøver inden vi kobler ind på filteranlægget på vandværket.

Håber vi omkring starten af april kan begynde at bruge vores nye boring til at sende vand ud til forbrugerne.

----

Info om der i dag starter midlertidig aktivitet på det grønne areal mellem Skolebakken og skoven og syd for Holstienborgvej.

Det er Bisserup vandværk der har søgt om at lave en ny vandboring på dette sted, hvilket der er givet tilladelse til efter offenlige høring.

De 2 boringer vi i dag pumper vand op fra har fin vandkvalitet men den ældste boring er fra 1948 og den anden boring fra 1974, derfor er det rettidighed at lave en vandboring til fremtiden.

Vi håber at finde godt vand ca. 45 meter i undergrunden.

Planen er derfor:

Uge 40 (denne uge)
Torsdag: Udlægning af køreplader for borerig og grej,  anstilling af boreriggen.
Fredag:  Mobilisering af det sidste boregrej, borecontainer m.v. samt tilrigning af systemet og eventuelt påfyldning af vand i borecontaineren (hvis muligt).

Uge 41:
Mandag: Blanding af boremudder og nedboring af midlertidigt 24” (Ø600 mm) arbejdsrør til 5 meter under terræn.
Tirsdag: Opstart af borearbejde i de ”bløde” aflejringer ned til overside af kalken med 17-½” borebit (Ø450mm). Vi forventer ca. 30 meter til kalken.
Onsdag: Formentlig rammer vi kalken onsdag og sætter derefter det permanente Ø280 mm PVC-forerør ned og bagstøber dette.
Torsdag: Yderligere bagstøbning af forerør samt omrigning til lufthæveboring i kalken.
Fredag: Lufthæveboring i kalken i dimension 9-½” (Ø241 mm) til forventet fuld dybde på 40-45 meter under terræn.

Uge 42:
Mandag: Eventuelt bore færdigt i kalken til 40-45 m u.t. hvis fuld dybde ikke nås fredag.
Tirsdag: Renpumpning og indledende pumpetest for at bestemme boringens ydelse
Onsdag-torsdag: Demobilisering af borerig og grej samt oprydning efter arbejdet.

Herefter skal der så udføres et pumpeforsøg over minimum 24 timer + udtagning af prøve til analyse iht. kommunens tilladelse.

For yderligere oplysninger ret henvendelse til Knud Vincents på tlf.: 20 45 97 98

M.v.h.
Knud Vincents
20459798