Forbrugerinformation fra Bisserup vandværk

06/02/2019 - Bisserup Vandværk

Værsgo’ her får du den årlige information om vandets kvalitet.

Status takster, løbende drift m.v. om Bisserup vandværk kan ses på Hjemmeside: www.Bisserupvand.dk

Kontakt til Bisserup vandværk amba.                                           

Formand: Knud Vincents                                                               

Tlf. 20459798, mail: [email protected]                                 

Hjemmeside: www.Bisserupvand.dk     


Opkrævningskontor
  

Sk forsyning  

Tlf. 58352500   

mail: [email protected]                               

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Slagelse Kommune.

Vi tager som minimum de drikkevandsprøver og boringsprøver som kontrolprogrammet foreskriver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22 grader C, kim 37 grader C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
    Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.


De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her: www.bisserupvand.dk

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

Overskridelser af kvalitetskrav
De seneste år har der været en overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Der blev i maj på målt 1 coliform bakterie, med ved omprøve har alle andre prøver ikke vist nogen overskridelser, derfor tror vi det er en prøvefejl.

Andre oplysninger
Områder som forsynes af dit vandværk. Områderne er fastlagt i kommunens forsyningsplan.

Så meget vand indvinder vi årligt
Vandværket udpumper ca. 35.000 m3 årligt til 659 ejendomme/andelshavere.

Her henter vi dit vand
Vandværket har 2 boringer, som er placeret tæt ved vandværket.

Alt vandet pumpes op fra disse boringer.

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).